Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Lodewijk Boisotstraat 12 Bg in Amsterdam 1057 ZN

Lodewijk Boisotstraat 12 bg

1057 ZN Amsterdam
Vraagprijs € 649.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

English text below

L O D E W I J K B O I S O T S T R A A T | A M S T E R D A M

LOCATIE
De Lodewijk Boisotstraat is een rustige straat tussen de Admiralengracht en de Witte de Withstraat in. Met alles wat je nodig hebt op loopafstand. Verschillende supermarkten en speciaalzaken vind je aan de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein. ’S avonds kan je lekker borrelen...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1926 Woonoppervlakte 112 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below
English text below

L O D E W I J K B O I S O T S T R A A T | A M S T E R D A M

LOCATIE
De Lodewijk Boisotstraat is een rustige straat tussen de Admiralengracht en de Witte de Withstraat in. Met alles wat je nodig hebt op loopafstand. Verschillende supermarkten en speciaalzaken vind je aan de Jan Evertsenstraat en het Mercatorplein. ’S avonds kan je lekker borrelen op het terras of een hapje eten bij Hotel No Hotel, Bar Baarsch, Radijs, Edel of Bar Frits. Het Erasmuspark en het Rembrandtpark zijn ook dichtbij gelegen, voor bijvoorbeeld een heerlijke wandeling. Met de fiets ben je zo in de Jordaan of in het centrum van de stad. De bus-/tramhalte bevinden zich om de hoek.

INDELING
Dit strakke appartement van 112 m2, was voorheen een bedrijfsruimte. Het team van Piet-Jan van den Kommer heeft het helemaal opgeknapt tot een mooi en compleet appartement. Bij binnenkomst valt gelijk op hoe veel natuurlijk daglicht er in het appartement binnenvalt, dit geeft de woning een rustige en ruime uitstraling. Aan de voorzijde bevindt zich de woonkamer. Je kan vanuit de woonkamer rechtstreeks naar buiten via de fraaie dubbele voordeur, die onafhankelijk van elkaar open kunnen.

Door het gehele appartement ligt een monolitisch gevlinderde betonvloer met vloerverwarming.

Het appartement heeft een massief eiken keuken. Het eiken is afgewerkt met een lichte dekkende kleur. Het aanrechtblad is van composiet en geeft een zeer luxe uitstraling. De keuken is voorzien van een Bosch vaatwasser, twee mengkranen, en een 5-pits fornuis van 90 cm breed. Dit fornuis heeft een composiet spatwand en is voorzien van een recirculatie afzuigkap. De keukenlades zijn gemaakt van massief eiken met daarin een leren bestek-lade.

Langs de linker- en rechterwand van het appartement staat een inbouwkastenwand, afgewerkt met Afrikaans noten fineer en heeft ruige stalen handgrepen. In de kastenwand aan de linkerzijde bevindt zich een wijnklimaatkast en een hoge koelkast van Bosch. De kastenwand aan de rechterzijde bevat naast veel opbergruimte een combi- wasmachine.

Het appartement wordt in tweeën gedeeld door de sfeervolle binnentuin met mooie bamboeplanten. Achter de binnentuin ligt de badkamer, met vrijstaand ligbad en inloopdouche. De douche is betegeld met grote stoere betontegels en heeft rvs kranen. De dubbele wastafel in de badkamer heeft een composiet blad. De badkamer is bereikbaar rechts via de gang of links vanuit de slaapkamer. Het aparte toilet is betegeld met marmeren tegels en eveneens voorzien van strak sanitair. Tegenover het toilet staat een statement wastafel gemaakt van Afrikaans noten, met een rvs kraan. Boven deze wastafel hangen stalen spiegelkastjes.

Achterin het appartement bevindt zich de slaapkamer, waar veel daglicht binnenkomt vanaf de dakramen. Indien de koper dit wenst, wordt er door de verkoper en voor zijn rekening een wand geplaatst om een tweede slaapkamer te creëren.
Aan de rechterzijde in de slaapkamer staat een inbouw garderobekast over de hele lengte van de wand, afgewerkt met Afrikaans noten fineer.

Voor het appartement is een passend lichtplan gemaakt. Het is geheel voorzien van frameless LED inbouwspots.

Kortom een heerlijk fris en nieuw appartement voorzien met mooie apparatuur, praktische en sfeervolle indeling.

WOONOPPERVLAKTE
NEN 2580: de woning heeft een gebruiksoppervlakte van 112 m2 en een patio van 8m2. De bruto vloeroppervlakte is 124 m2. Het inmeetrapport ligt ter inzage en wordt u op verzoek toegestuurd.

KADASTRALE GEGEVENS/SPLITSINGSAKTE
Gemeente Sloten, sectie C, complex aanduiding 11427, appartementsindex 1
Het pand is op 11 november 2008 gesplitst. Het appartementsrecht A-1 is tot 12/33e aandeel in de gemeenschap.

VERENIGING
De administratie van de VVE wordt gedaan in eigen beheer.
De VVE heeft vier leden en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69695105.
De servicekosten bedragen € 50,-- per maand.

ERFPACHT
Het appartement is gelegen op erfpachtgrond. De canon is € 101,31 per jaar.
Herzieningsdatum is 01 april 2050.
De Algemene Bepalingen van de gemeente Amsterdam van 2000 zijn van toepassing.

KENMERKEN:
* Dit appartement is ook te huur, voor € 2.500,-- per maand
* Woonoppervlakte 112 m2 / bruto 124 m2
* Onder architectuur verbouwd
* Bouwjaar 1926
* Parkeren middels vergunningensysteem
* C.V. installatie
* Oplevering in overleg


LOCATION
The Lodewijk Boisotstraat is a quiet street between the Admiralengracht and the Witte de Withstraat. With everything you need within walking distance. Several supermarkets and specialty shops can be found at the Jan Evertsenstraat and the Mercatorplein. In the evening you can have a nice drink on the terrace or have a bite to eat at Hotel No Hotel, Bar Baarsch, Radish, Noble or Bar Frits. The Erasmuspark and Rembrandtpark are also nearby, for example a wonderful walk. By bike you are in the Jordaan or in the center of the city. The bus / tram stop is around the corner.

LAYOUT
This tight apartment of 112 m2, was previously a buisiness space. The Piet-Jan van den Kommer team has completely refurbished it into a beautiful and complete apartment. Upon entering, it is immediately apparent how much natural daylight enters the apartment, which gives the house a calm and spacious look. At the front is the living room. You can exit directly from the living room through the beautiful double front door, which can be opened independently of each other.

Through the entire apartment is a monolithic floor with concrete floors with underfloor heating.

The apartment has a solid oak kitchen. The oak is finished with a light opaque color. The worktop is made of composite and gives a very luxurious look. The kitchen is equipped with a Bosch dishwasher, two mixer taps, and a 5-burner 90 cm wide stove. This stove has a composite splashback and is equipped with a recirculation hood. The kitchen drawers are made of solid oak with a leather cutlery tray.

Along the left and right wall of the apartment is a built-in wardrobe, finished with African walnut veneer and has rugged steel handles. In the cupboard wall on the left is a wine cooler and a high fridge from Bosch. The cupboard wall on the right-hand side contains a combination washing machine in addition to a lot of storage space.

The apartment is divided in two by the attractive courtyard with beautiful bamboo plants. Behind the courtyard is the bathroom, with freestanding bath and walk-in shower. The shower is tiled with large tough concrete tiles and has stainless steel taps. The double sink in the bathroom has a composite sheet. The bathroom is accessible right through the hallway or left from the bedroom. The separate toilet is tiled with marble tiles and also equipped with tight sanitary facilities. Opposite the toilet is a statement sink made of African nuts, with a stainless steel faucet. Steel mirror cabinets hang above this sink.

In the back of the apartment is the bedroom, where a lot of daylight enters from the skylights. If the buyer so desires, a wall is placed by the seller and for his account to create a second bedroom.
On the right in the bedroom is a built-in wardrobe over the entire length of the wall, finished with African walnut veneer.

A suitable lighting plan has been made for the apartment. It is fully equipped with frameless LED recessed spotlights.

In short, a wonderfully fresh and new apartment with nice equipment, practical and attractive layout.

HOUSE SURFACE
NEN 2580: the house has a usable area of ??112 m2 and a patio of 8m2. The gross floor area is 124 m2. The survey report is available for inspection and will be sent to you on request.

CADASTRAL DATA / SPLIT DISASTER
Municipality of Sloten, section C, complex designation 11427, apartment index 1
The property was split on November 11, 2008. The apartment right A-1 is up to 12 / 33rd share in the community.

ASSOCIATION
The administration of the VVE is done in-house.
The VVE has four members and is registered in the Chamber of Commerce under number 69695105.
The service costs are € 50, - per month.

GROUND LEASE
The apartment is located on leasehold land. The canon is € 101,31 per year.
Revision date is 01 April 2050.
The General Provisions of the municipality of Amsterdam of 2000 apply.

CHARACTERISTICS:
* This apartment is also for rent € 2.500,-- per month
* Living area 112 m2 / gross 124 m2
* Renovated under architecture
* Year of construction 1926
* Parking through licensing system
* CV. installation
* Delivery in consultation
LOCATION
The Lodewijk Boisotstraat is a quiet street between the Admiralengracht and the Witte de Withstraat. With everything you need within walking distance. Several supermarkets and specialty shops can be found at the Jan Evertsenstraat and the Mercatorplein. In the evening you can have a nice drink on the terrace or have a bite to eat at Hotel No Hotel, Bar Baarsch, Radish, Noble or Bar Frits. The Erasmuspark and Rembrandtpark are also nearby, for example a wonderful walk. By bike you are in the Jordaan or in the center of the city. The bus / tram stop is around the corner.

LAYOUT
This tight apartment of 112 m2, was previously a buisiness space. The Piet-Jan van den Kommer team has completely refurbished it into a beautiful and complete apartment. Upon entering, it is immediately apparent how much natural daylight enters the apartment, which gives the house a calm and spacious look. At the front is the living room. You can exit directly from the living room through the beautiful double front door, which can be opened independently of each other.

Through the entire apartment is a monolithic floor with concrete floors with underfloor heating.

The apartment has a solid oak kitchen. The oak is finished with a light opaque color. The worktop is made of composite and gives a very luxurious look. The kitchen is equipped with a Bosch dishwasher, two mixer taps, and a 5-burner 90 cm wide stove. This stove has a composite splashback and is equipped with a recirculation hood. The kitchen drawers are made of solid oak with a leather cutlery tray.

Along the left and right wall of the apartment is a built-in wardrobe, finished with African walnut veneer and has rugged steel handles. In the cupboard wall on the left is a wine cooler and a high fridge from Bosch. The cupboard wall on the right-hand side contains a combination washing machine in addition to a lot of storage space.

The apartment is divided in two by the attractive courtyard with beautiful bamboo plants. Behind the courtyard is the bathroom, with freestanding bath and walk-in shower. The shower is tiled with large tough concrete tiles and has stainless steel taps. The double sink in the bathroom has a composite sheet. The bathroom is accessible right through the hallway or left from the bedroom. The separate toilet is tiled with marble tiles and also equipped with tight sanitary facilities. Opposite the toilet is a statement sink made of African nuts, with a stainless steel faucet. Steel mirror cabinets hang above this sink.

In the back of the apartment is the bedroom, where a lot of daylight enters from the skylights. If the buyer so desires, a wall is placed by the seller and for his account to create a second bedroom.
On the right in the bedroom is a built-in wardrobe over the entire length of the wall, finished with African walnut veneer.

A suitable lighting plan has been made for the apartment. It is fully equipped with frameless LED recessed spotlights.

In short, a wonderfully fresh and new apartment with nice equipment, practical and attractive layout.

HOUSE SURFACE
NEN 2580: the house has a usable area of ??112 m2 and a patio of 8m2. The gross floor area is 124 m2. The survey report is available for inspection and will be sent to you on request.

CADASTRAL DATA / SPLIT DISASTER
Municipality of Sloten, section C, complex designation 11427, apartment index 1
The property was split on November 11, 2008. The apartment right A-1 is up to 12 / 33rd share in the community.

ASSOCIATION
The administration of the VVE is done in-house.
The VVE has four members and is registered in the Chamber of Commerce under number 69695105.
The service costs are € 50, - per month.

GROUND LEASE
The apartment is located on leasehold land. The canon is € 101,31 per year.
Revision date is 01 April 2050.
The General Provisions of the municipality of Amsterdam of 2000 apply.

CHARACTERISTICS:
* This apartment is also for rent € 2.500,-- per month
* Living area 112 m2 / gross 124 m2
* Renovated under architecture
* Year of construction 1926
* Parking through licensing system
* CV. installation
* Delivery in consultation
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 649.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Servicekosten € 50,00 Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement benedenwoning Bouwjaar 1926 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg en in woonwijk Indeling Woonoppervlakte 112 m² Gebouwgebonden buitenruimte 8 m² Inhoud 405 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 1e woonlaag Energie Energieklasse A Energieindex 1.11 Energie einddatum 09-05-2028 Isolatie Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Gas Combiketel uit 2018, Eigendom Buitenruimte Tuin Patio/atrium Hoofdtuin Patio/atrium Oppervlakte hoofdtuin 8 m² (2.9 m bij 2.63 m) Kwaliteit tuin Aangelegd onder architectuur Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren, betaald parkeren en parkeervergunningen Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering Kadastrale gegevens Gemeente Sloten C Sectie C Perceelnummer 11427 Index 1 Eigendomssituatie Erfpacht Lasten € 101,31 per jaar met optie tot afkopen
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.